ביטוח לחו"ל מחלה קיימת

ביטוח נסיעות לחו"ל מצב רפואי קיים

ביטוח נסיעות לחו"ל נועד לממן הוצאות רפואיות בחו"ל עקב תאונה או מחלה שעלותן גבוהה במיוחד. חברות ביטוח בישראל מאפשרות לציבור הנוסעים לרכוש הגנה מתאימה מלבד אירוע הנובע מבעיה רפואית קיימת.

מצב רפואי קיים Existing medical condition
בתוכניות ביטוח לחו"ל קיימת החרגה לכל אירוע הנובע מ:

 • בעיה רפואית כרונית
  לשם המחשה, אסטמה נחשבת לבעיה כרונית ומחייבת רכישת הרחבה מצב רפואי קיים
  מחלה ממארת – אירוע המוחרג בחלק מפוליסות הביטוח ולא ניתן לרכוש הרחבה מתאימה, חברת הפניקס מאפשרת כיסוי למי שחלה במחלה ממארת בתנאי שחלפו 6 חודשים הטיפול האחרון והחמרה מוגברת למי שטופל במחלה במהלך 6 חודשים אחרונים
  מחלת לב – הפרעות קצב לב ניתן להמשיך בהליך הרכישה ברוב החברות
  מחלת לב איסכמית, לא ניתן לרכוש אונליין, נדרשים מסמכים רפואיים עדכנין
 • הליך רפואי במהלך 6 חודשים אחרונים
  אשפוז, בדיקת אבחון ועוד מחייבים הסכמת חברת הביטוח לביצוע הביטוח, פניקס מבקשת מיידע על בטווח של 3 חודשים אחרונים
 • שימוש קבוע בתרופה
  לחץ דם / כולסטרול – צורך בנטילת תרופה אחת בלבד בחלק מחברות הביטוח אינה מחייבת רכישת הרחבה למצב רפואי קיים

עלות יום אשפוז או ביקור בחדר מיון אלפי $, מומלץ בכל מקרה להיוועץ תחילה בגורם מקצועי לשם רכישת כיסוי ביטוחי מתאים.
אף חברת ביטוח לא תסכים לממן הוצאה שאינה מכוסה בפוליסה.

חברות הביטוח מאפשרות לציבור הנוסעים לחו"ל לרכוש הרחבה המבטיחה כיסוי גם במקרה הוצאה רפואית הנובעת ממצב קיים:

רכישה באינטרנט – ניתן לרכוש עצמאית ההרחבה ברכישה ישירה באינטרנט בחברות: הראל   הפניקס  מנורהמגדל  כלל חברת  PassportCard  מאפשרת לרכוש ההרכבה רק בפנייה טלפונית

יש לקרוא בעיון את הצהרת המבוטח בעת רכישת כיסוי מצב רפואי קיים, ישנם לא מעט מצבים רפואיים בהם יש לקבל אישור מיוחד מהמבטח

חשוב מאוד – קופת חולים כללית, מכבי מאוחדת ולאומית גם הן מפעילות קישור לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל באינטרנט ההנחה הרווחת שרכישת ביטוח נסיעות באמצעות מוסד רפואי תבטיח כיסוי מלא שגויה, המערכת אינה מסוכרנת עם התיק הרפואי, יתרה מזאת ברכישה ישירה בחברות ביטוח יתרון ברור לפוליסות ביטוח חול במבנה הכיסויים בפוליסה .  מחיר פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל שווה בדיקה במיוחד אצל מי שנדרשים בתוספת מצב רפואי, דוגמת מחיר ביטוח חו"ל בשוק החופשי:
גיל 66 , נסיעה לחו"ל למשך 10 ימים

מנורה  מגדל  הפניקס 24 $, מחיר ביטוח לחו"ל בקופת חולים החל מ- 39 $
גיל 66 כולל הרחבה – מצב רפואי
מגדל – 44 $, הפניקס 53 $, מחיר ביטוח לחו"ל בקופת חולים החל מ- 69 $

ביטוח נסיעות לחו"ל – השוואת מחירים, השוואת ביטוח חול

ביטוח נסיעות לחו"ל – מחשבון

יצירת קשר