ביטוח לחו"ל סקי | ספורט חורף | SKI TRAVEL ABOARD

חופשת סקי בחו"ל? רכישת הרחבה ביטוח סקי חובה

בכל נסיעה לחו"ל אנו חשופים לסיכון של הוצאה כספית ניכרת בעבור מימון הוצאות רפואיות בעקבות תאונה או מחלה ולשם כך אנו רוכשים ביטוח נסיעות לחו"ל.

סיכון ספורט חורף – סקי, אינו כלול בפוליסה, חברות ביטוח מאפשרות לרכוש הרחבה מתאימה תמורת תוספת תשלום, ניתן עם זאת לקבוע את ההרחבה לימי הסקי בלבד ולא למשך כל תקופת החופשה

חשוב – ביטוח סקי בחו"ל אינו כלול במסגרת הפעילויות הספורטיביות המכוסות בביטוח אתגרי
ביטוח סקי כלול במסגרת הרחבה ספורט חורף

סיכוני ביטוח נוספים בעת חופשת סקי

צד ג' / צד שלישי
אירוע שבו נפגע צד שלישי בעת סקי אינו כלול במסגרת כיסוי צד שלישי בפוליסה של חברות ביטוח בישראל מלבד הרחב ביטוח סקי בפוליסה    הפניקס TRAVEL

אובדן ימי סקי, ביטול נסיעה עקב העדר שלג באתר סקי, איחור בהגעה לאתר סקי בשל מזג אוויר איחור בהגעת ציוד סקי
הרחב סקי בתוכנית FIRAT CLASS של הראל ביטוח כולל:

  • ביטול נסיעה עקב העדר שלג באתר סקי עד 300 $ לכרטיס
  • איחור בהגעה לאתר סקי בשל בעיות מזג אוויר – 50 $ ליום ועד 6 ימי סקי
  • אבדן ימי סרי עקב סגירת האתר מעל 48 שעות – 75  $ ליום ועד 6 ימי סקי
  • איחור בהגעת ציוד סקי – עד 200 $

צד שלישי בעת סקי +  ביטוח סקי פס + ביטוח ציוד סקי
הרחבה לספורט חורף בביטוח נסיעות לחו"ל של Passport Card מעניקה:

  • ביטוח צד שלישי גם בעת סקי
  • ציוד סקי – מבוטח כנגד אבדן או גניבה במסגרת הכבודה בהתאם לתקרות הכיסוי לפריט ולדברי ערך
  • סקי פס – פיצוי 50 $ ליום ועד 300 $ בסה"כ למקרה אבדן ימי סקי עקב פציעה בחו"ל

איתור וחילוץ
הרחב ביטוח חשוב ביותר בעת שהייה באתר סקי, ניתן לרכוש הרחב זה בפוליסות של הראל, מגדל, פניקס, כלל,  PassportCard

פעילות ספורטיבית נוספת משולבת בפעילות סקי
יש להרחיב את הביטוח לכיסוי ספורט אתגרי במקרה של שילוב פעילויות ספורט כגון; צניחה, דאיה ופעילויות ספורט אחרות

מצב רפואי קיים
חובה לרכוש הרחב זה במקרה בעיה רפואית כרונית או צורך בשימוש בתרופה באופן קבוע, רכישת הרחב זה באינטרנט במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל אפשרית רק למי שלא עבר/ה הליך רפואי כלשהו  במהלך 6 חודשים שקדמו לנסיעה, הליך רפואי בתוך 6 חודשים שקדמו לנסיעה חייב באישור מיוחד

ביטוח נסיעות לחול מורחב סקי – ספורט חורף

הראל   הפניקס מגדל    כלל     מנורה   פספורטכרט
מחיר הרחבה סקי ליום 4.50 $ 4.25 $ 4.90 $ 7.40 $ 2.91 $* 3.5 $
ניתן לבחור ימי סקי כן כן לא 5 ימים 25 $
כן לא
איתור וחילוץ ליום לכל ימי הנסיעה 0.55 $ 0.70 $  0.70 $ 0.50 $ אין 0.70 $

*מחיר ליום ארה"ב /קנדה 5.81 $ ליום

מעבר לרכישת ביטוח באינטרנט באתר חברה

ביטוח נסיעות לחול הפניקס      ביטוח נסיעות לחול הראל      ביטוח נסיעות מנורה

ביטוח נסיעות לחו"ל מגדל        ביטוח נסיעות לחול כלל

ביטוח נסיעות לחול  PASPORTCARD – הכרטיס שמשלם בעבורך הוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית.

 

יצירת קשר