ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נדרש כביטחון להחזר הלוואת משכנתא

  •  ביטוח חיים למשכנתא נערך על בסיס יתרת הלוואת משכנתא
  • ביטוח מבנה למשכנתא נערך על בסיס ערך כינון – סכום השווה לעלות הבנייה כולל תוספות הצמודות למבנה דרך קבע.

ביטוח משכנתא מהווה מעמסה על כתפי הלווים: ההוצאה החודשית הנוספת בדרך כלל לא נלקחת בחשבון

הוצאה חודשית ממוצעת של כ- 100 ₪ שוות ערך להלוואה בסך 30,000 ₪ ל-30 שנה

מחיר ביטוח חיים למשכנתא

מה משפיע על מחיר הביטוח?

גיל מבוטח/ת, מין, מצב בריאות, מצב עישון, סיכון מקצועי, סיכון בעיסוק/תחביב

אפשר לחשב את מחיר הביטוח הבסיסי באמצעות מחשבון ביטוח משכנתא באתר.

חישוב חופשי אין צורך בפרטים מזהים

מחיר ביטוח מבנה למשכנתא

נהוג לחשב את סכום הביטוח לפי עלות של 5,500 ₪ לכל מטר מרובע לדוגמא:

סכום הביטוח לדירה בשטח 100 מ"ר יהיה 5,500 X 100 = 550,000 ₪

הפרמיה החודשית לתשלום 55 ₪

(ייקבע סופית בהתאם למדיניות חברת הביטוח בעת הפקת פוליסה)

יצירת קשר