השוואת מחירים ביטוח משכנתא באמצעות מחשבון ביטוח משכנתא – שימוש חופשי

הדפסת הצעת מחיר אישית; ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא אפשרית אחרי הזרמת נתונים אישיים[iframe] [/iframe]

מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מחשב את מחיר הביטוח בשנת הביטוח הראשונה למתקבלים בתנאים רגילים

ביטוח מבנה למשכנתא מתווסף כנספח לתכנית ביטוח חיים, או כפוליסה עצמאית
דירה בקומת ביניים – אפשרות להנחה על מחיר ביטוח מבנה במחשבון הביטוח

ביטוח מבנה למשכנתא בלבד – ניתן לרכישה

shlomi@shayins.ussl.co.il